po vo
Villa Jongerius Utrecht
21
mrt

Themabijeenkomst governance passend onderwijs: de volgende stap

Donderdag 21 maart organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een themabijeenkomst over governance passend onderwijs. Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad hebben de leden van de vereniging ingestemd met de versterking van governance op het niveau van het samenwerkingsverband (meer informatie). Een van de concrete maatregelen gaat over de introductie van ten minste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan. Minister Slob noemt de maatregelen voor onafhankelijk toezicht een goede inzet.

Om schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen is vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking opgesteld die ingaat op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband.

Tijdens deze themabijeenkomst gaan we in op de actualiteiten rond governance passend onderwijs en over de vervolgstappen ten aanzien van de ALV uitspraak. Daarnaast praten we door over de onderwerpen ‘kwaliteit van de bestuurlijke samenwerking’ en het toezichtskader van de onderwijsinspectie.

Programma
09.30 – 10.00 uur       Inloop en welkom
10.00 – 10.30 uur       Passend onderwijs en governance: ALV besluit tot uitvoering – door Dennis van Velzen (namens de PO-Raad en de VO-raad)
10.30 – 11.00 uur        Onafhankelijk voorzitter en de verschillende bestuursmodellen – door Harry Nijkamp
11.00 – 11.15 uur         Pauze
11.15 – 12.15 uur          Versterking governance en bestuurlijke samenwerking – door Harry Nijkamp
12.15 – 12.30 uur         Afronding bijeenkomst en aansluitend lunch

 

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 21 maart 2019
Tijd: 9.30 – 12.30 uur met aansluitend lunch mogelijkheid
Waar: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht
Voor wie: schoolbestuurders (regulier – speciaal) en leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden kan met het online inschrijfformulier.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video