po vo so
Online
31
mei

Bijeenkomst: De veranderende rol van het OPDC in de regionale ondersteunings-structuur

Op 31 mei vindt de eerste van de twee bijeenkomsten plaats over bovenschoolse voorzieningen. Tijdens deze bijeenkomst draait het om de veranderende rol van het OPDC in de regionale ondersteuningsstructuur.

De ondersteuningsstructuur in de regio is in beweging. Dit is natuurlijk altijd het geval. Wat maakt deze periode dan anders? Passend onderwijs blijft toch bestaan? Klopt. We gaan met elkaar aan de slag om passend onderwijs nog beter te maken. Door bijvoorbeeld beter samen te werken met de jeugdzorg. Door (verregaande) samenwerking tussen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. En dan schittert daar ook de stip aan de horizon: we werken steeds meer toe naar inclusiever onderwijs. Wat betekent dit allemaal voor de (boven)schoolse voorzieningen en de mensen die daar werken? Dit type ontwikkelvragen staat centraal in twee bijeenkomsten op 31 mei en 7 oktober 2021 die door het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met het NJi worden georganiseerd.

Stip op de horizon

Op 31 mei 2021 kijken we naar de stip op de horizon: inclusiever onderwijs. U krijgt meer zicht op de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs en de rol die de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs daar in kan spelen. Wat betekent dit voor ouders en voor de jongeren die nu tijdelijk onderwijs volgen op een bovenschoolse voorziening? Wat betekent dit voor de rol van een bovenschoolse voorziening, voor het team en last but nog least voor u als professional?

Dolf van Veen neemt u in zijn verhaal mee in deze ontwikkeling richting inclusie en staat stil bij de bovenstaande vragen. In breakout rooms praten we hierover door, waarbij we de gespreksgroepen zo klein mogelijk houden, zodat we ook echt de tijd hebben voor uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Mee in de werkpraktijk

In het tweede deel van de bijeenkomst komt samenwerkingsverband Waterland aan het woord. Twee leerkrachten nemen ons mee in hun werkpraktijk waarbij ze een vso-klas binnen een vmbo-school hebben georganiseerd. Hierdoor kunnen de leerlingen een gewoon diploma behalen. Wat zijn hun ervaringen, dilemma’s en uitdagingen? In hetzelfde samenwerkingsverband wordt overwogen de Rebound-voorziening af te bouwen om daarmee ondersteuning op de scholen in te kunnen zetten. De directeur van het samenwerkingsverband deelt met ons wat deze omslag van denken betekent voor de praktijk.

Op basis van deze tweede presentatie gaan we opnieuw met elkaar het gesprek aan over wat dit voor uw werkpraktijk kan betekenen en staan ook stil bij het perspectief van ouders en leerlingen binnen deze ontwikkelingen.

Praktische informatie

Wanneer: 31 mei 2021
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Waar: online
Voor wie: professionals werkzaam op (boven)schoolse voorzieningen en collega’s vanuit jeugdhulp, wijkteam en samenwerkingsverbanden
Aanmelden: via dit formulier

 

Terugkijken Webinar bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2020 vond het webinar plaats over de bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd’. Op deze pagina vindt u documenten en kunt u het webinar in zijn geheel terugkijken


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video