po vo
Online
12
okt

Bijeenkomst ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid

De ontwikkelgroep ‘werken aan aanwezigheid’ is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO. Het is een doorstart van de leergemeenschap preventie van thuiszitten, vanuit een vernieuwd perspectief: aanwezigheid.  


In het najaar 2021 vinden de eerste twee bijeenkomsten van de ontwikkelgroep plaats. Tijdens deze
online bijeenkomsten staan we allereerst stil bij het begrip aanwezigheid. Dit is meer dan simpelweg het tegenovergestelde van afwezigheid, maar wat houdt dat dan in? Denkt iedereen daar vanuit zijn of haar perspectief hetzelfde over? En wat betekent werken vanuit het begrip aanwezigheid voor alle betrokkenen, voor het dagelijks handelen in de praktijk en het beleid dat daaraan ondersteunend is?

Plenair programma 12 oktober

De online bijeenkomst van 12 oktober 2021 start met een plenair gedeelte waarin Ingrado de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid deelt. Daarna wordt een presentatie gegeven over de oudersteunpunten die door de samenwerkingsverbanden passend onderwijs opgericht gaan worden.

Ontwikkelgroep

Na het plenaire deel geef je in de ontwikkelgroep samen met de andere deelnemers meer handen en voeten aan het begrip aanwezigheid en wat dit betekent voor het handelen in de dagelijkse praktijk. Dit doe je vanuit het perspectief van het door jou gekozen thema. Bij inschrijving kun je een voorkeur opgeven voor een van de onderstaande thema’s:

  1. Aanwezigheidsbeleid: hoe kun je als school actief beleid voeren op aanwezigheid en het echt zien van leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat dit levend beleid wordt? Hoe creëer je betrokkenheid van het gehele schoolteam? Wat vraagt dit van de verzuimregistratie/aanwezigheidsregistratie?
    – Aanwezigheidsbeleid in het PO
    – Aanwezigheidsbeleid in het VO
  2. Effectieve methodieken – wat werkt in een aanpak gericht op aanwezigheid, bij het voorkomen van schoolverzuim?
  3. Samenwerken – hoe creëer je echt gezamenlijk eigenaarschap/betrokkenheid/vertrouwen in de samenwerking, zowel binnen de interprofessionele samenwerking als in de samenwerking met leerlingen en hun ouders?

Onder begeleiding van een gespreksleider werk je toe naar een concrete opbrengst. Hoe deze opbrengst er uit zal gaan zien, bepaal je gezamenlijk, zowel qua inhoud als qua vorm. Wat al wel vaststaat is dat jullie inzichten en opbrengsten rondom het werken aan aanwezigheid aan het einde van 2021 verwerkt zullen gaan worden in een online magazine.

Praktische informatie

Voor wie: medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening  en leerplichtambtenaren
Waar: online
Wanneer:
Dinsdag 12 oktober 2021 | 14.30 – 17.00 uur
Dinsdag 23 november 2021 | 13.00 – 15.30 uur
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Via het formulier kun je je inschrijven voor de ontwikkelgroep. Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven voor het plenaire gedeelte van de bijeenkomst.
Aanmelden: Aanmelden voor de bijeenkomst op 12 oktober is niet meer mogelijk


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video