po vo
VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht
25
mrt

Geannuleerd | Ontwikkelgroep (preventie van) thuiszitten

Gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus vervallen tot de zomer de bijeenkomsten van het Steunpunt Passend Onderwijs. Lees meer

——–

Het reduceren en het voorkomen van het aantal leerlingen dat thuis zit is een complex en weerbarstig vraagstuk. Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen thuiszitten. Vaak is een combinatie van ‘onderwijs en jeugd aanbod’ of samenwerking tussen beide nodig om deze jongeren op een duurzame manier terug te leiden naar het onderwijs.

Op verschillende plekken in het land wordt daarom voortdurend gezocht naar oplossingen en gestreefd naar het (verder) versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Uit o.a. het onderzoek ‘impuls thuiszitten’ (Regioplan onderzoek, 2019) blijkt dat er bij betrokkenen een grote behoefte is aan kennisdeling tussen regio’s en swv’s. Wat kan men van elkaar leren?

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) organiseert de ontwikkelgroep (preventie) van thuiszitten met als doel kennisuitwisseling over de lokale aanpak van (preventie) van thuiszitten en de samenwerking te versterken.

De eerste bijeenkomst van de ontwikkelgroep staat gepland op 25 maart 2020. Tijdens deze bijeenkomst staan ontwikkelvragen van de verschillende deelnemers centraal. Op basis van deze sessie worden de thema’s voor opvolgende bijeenkomsten (drie in totaal) vastgesteld.

Middels een combinatie van kennisuitwisseling (ervaringen, maar ook bevindingen uit onderzoek) en ruimte om vragen met elkaar te bespreken, biedt het SPO samenwerkingsverbanden en gemeenten de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de diverse vraagstukken rondom thuiszittende jongeren.

Het SPO participeert tevens in het landelijk thuiszittersoverleg, waarin verschillende landelijke partnerorganisaties actief zijn. Zij zullen ook hun expertise tijdens de verschillende bijeenkomsten beschikbaar stellen.

Praktische informatie

Datum en tijdstip: 25 maart 2020 (eerste bijeenkomst) van 12.30  tot 15.30 uur
Doelgroep: Onderwijs (schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden) en gemeenten / leerplicht
Locatie: Utrecht (volgt)
Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Aanmelden: U kunt zich niet meer aanmelden. Deze ontwikkelgroep is vol.

 

 

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video