po vo
Utrecht
22
mei

Ontwikkelgroep nieuwkomers in het regulier onderwijs po-vo

Hoe kan uw school en samenwerkingsverband ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun periode in de taalklas in het primair onderwijs optimaal instromen op uw school? Hoe kunt u de leerlingen en leraren zo ondersteunen dat hun kansen en talenten worden benut? In deze ontwikkelgroep gaan medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolleiders, leraren en personen betrokken bij de begeleiding van nieuwkomers onder begeleiding op zoek naar deze antwoorden.

Aanleiding
Nieuwkomersleerlingen in het PO krijgen vaak één of twee jaar extra ondersteuning op een taalschool of in een taalklas, waarna zij doorstromen naar een klas in het reguliere onderwijs of doorstromen naar het VO. Omdat na twee jaar intensief taalonderwijs, de taalachterstand nog niet is weg gewerkt, stromen deze leerlingen vaker op een te laag niveau in, waardoor veel talent verloren dreigt te gaan.

Ontwikkelgroep
In een ontwikkelgroep delen de deelnemers in een informele sfeer kennis en ervaringen uit over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s. De procesbegeleider zorgt voor een koppeling van theorie en praktijk. Hierdoor ontwikkelen de deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen. In de ontwikkelgroep gaat u met de ontwikkelingsvraag rondom nieuwkomers van uw school aan de slag. Er is een ontwikkelgroep voor het primair onderwijs en een voor het voorgezet onderwijs. Tijdens de laatste bijeenkomst is een gecombineerde ontwikkelgroepbijeenkomst over het thema: De transitie van taalklas/ISK naar regulier PO/VO voor nieuwkomers.

Wij bieden

  • Vier bijeenkomsten onder begeleiding van een procesbegeleider.
  • De mogelijkheid voor de deelnemende school om een verzoek in te dienen voor extra ondersteuning (gefaciliteerd).
  • Een digitaal platform om kennis en ervaringen tussentijds met de ontwikkelgroep te delen.

Wij vragen

Aan deelname aan de ontwikkelgroep zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij:

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten;
  • De ambitie voor schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar het samenwerkingsverband en/ of de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om binnen het samenwerkingsverband of de school de antwoorden op uw leervraag ook in de praktijk te brengen;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de ontwikkelgroep deelnemen.

Praktische informatie

Wanneer: Reeks van vier bijeenkomsten in 2019, met een gemeenschappelijk kick-offbijeenkomst op 22 mei (13.00 – 15.30). De overige bijeenkomsten vinden plaats in afstemming met uw collega-deelnemers. Na kick-off bijeenkomst zijn er aparte vervolgbijeenkomsten (2 tot 3) voor het po en het vo. We eindigen met een gemeenschappelijk slotbijeenkomst.

Waar: Kanaal30 (Kanaalweg 30, Utrecht)

Voor wie: Medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolleiders, teamleider, leraren en medewerkers betrokken bij de begeleiding van leerlingen. Per bijeenkomst neemt u één iemand mee van uw school of samenwerkingsverband (andere schoolleider, onderwijsontwikkelaar, leraar etc.)

Kosten: Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Aanmelden: U kunt u aanmelden via de deze link.
Vragen: Voor vragen kunt u contact opnemen met steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video