po vo so
Online
16
jun

Netwerkbijeenkomst Herstel en perspectief voor jeugd na corona

Tijdens deze netwerkbijeenkomst verkennen we met elkaar hoe we de krachten kunnen bundelen om de middelen die vrijkomen voor herstel en perspectief voor onderwijs en jeugd zo effectief mogelijk te besteden. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, hun schoolbesturen en staffunctionarissen en wordt georganiseerd door het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, VNG, NJi en het Steunpunt Passend Onderwijs.

Programma

9:00 uur Inloop en opening vanuit de studio in Utrecht
Jetta Spaanenburg (samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en Fedor Heida (gemeenten) geven een korte inleiding op het thema en de opzet van de bijeenkomst.
9:10 uur Kennisdeling op het Thema ‘Herstel en perspectief onderwijs jeugd’
Bas Wijnen van het NJi geeft een presentatie en zoomt in op de breedte van de herstel plannen en het nationaal programma onderwijs
9:35 uur De logica van de samenwerking
De bundeling van krachten van de samenwerkende samenwerkingsverbanden en gemeenten betekent tegelijk een bundeling van geld. Dit kan het ‘samen optrekken’ in de regio versnellen. Bestaande ambities kunnen op korte termijn worden gerealiseerd met jarenlang effect. Enkele regio’s delen hun actuele aanpak.
10:00 uur Korte pauze
10:05 uur Inleiding op de break-outsessies door Lieke Salomé van het NJi
Lieke geeft handvatten voor de aanpak in de regio. Zij maakt gebruik van het stappenplan dat tezamen met een zestal regio’s is ontwikkeld voor het werken aan kennisdeling en gelijke kansen op het snijvlak van onderwijs en jeugd (PO, VO en MBO).
10:15 uur Regiogesprekken in break-outsessies
Deelnemers kunnen kiezen voor deelname aan een gesprek in de eigen, of juist een andere regio. Voor zover mogelijk en uitvoerbaar houden we rekening met ieders voorkeur.
11:10 uur Plenaire afsluiting
Plenaire afsluiting, door Jetta en Fedor met Marjolein Sluijters
11:15 uur Afsluiting bijeenkomst

Praktische informatie

Wanneer: 16 juni 2021
Tijd: 9:00 – 11:15 uur
Waar: Online
Aanmelden: Via dit formulier


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video