po vo
Utrecht
28
nov

Netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht een landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de laatste actualiteiten. Denk hierbij aan de laatste stand van zaken rondom de btw vrijstelling. Daarnaast  ontvangt u over onderwerpen zoals verantwoording, kwaliteitszorg, bestuurlijke samenwerking en het openbaar verantwoordingsplatform Venster Passend Onderwijs informatie.

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de opbrengsten van verschillende ontwikkelgroepen van het SPO, zoals de ontwikkelgroep ‘Stapeling van effecten en kwaliteitszorg’ en ontvangt u actuele informatie over bijvoorbeeld verantwoording en het combineren van onderwijs en jeugdmiddelen. De bijeenkomst wordt geleid door medewerkers van de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de adviesbureaus Infinite Financieel en B&T organisatieadvies.

Programma
09.30 – 10.00 uur    Inloop
10.00 – 10.10 uur    Welkom en toelichting programma
10.10 – 12.30 uur    Bijdragen rond het thema bedrijfsvoering:

 • samenvatting van de opbrengsten van de ontwikkelgroep ‘Stapeling van de (financiële) aspecten’
 • de consequenties voor passend onderwijs po én vo van de ‘Vereenvoudiging bekostiging po’
 • actuele ontwikkeling in het BTW-dossier
 • stand van zaken knelpunten residentiële leerlingen
 • bedrijfsvoeringsaspecten in de samenwerking onderwijs en zorg (toelichting onderwijs – zorg brief)
 • overige actualiteiten

12.30 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.00 uur Bijdragen rond het thema kwaliteitszorg:

 • Samenvatting van de opbrengsten van de ontwikkelgroep kwaliteitszorg
 • Openbaar Verantwoordingsplatform Venster Passend Onderwijs
 • Stand van zaken scan bestuurlijke samenwerking
 • Introductie van de handreiking Verbetering beleidsdocumenten swv
 • Overige actualiteiten rond het thema kwaliteitszorg

16.00 uur Afsluiting bijeenkomst

Praktische informatie
Datum: 28 november 2019
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Locatie: In de Ruimte, Oudegracht aan de Werf 230, 3511 AL Utrecht
Voor wie: Professionals betrokken bij bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en verantwoording passend onderwijs (po en vo)
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: Via dit formulier


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video