po vo so
14
apr

Netwerkbijeenkomst: ‘Leidende principes’ in de samenwerking onderwijs-jeugd

Tijdens deze bijeenkomst gaan leidinggevenden samenwerkingsverbanden en gemeenten aan de slag met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Programma

9:00 uur Welkom door gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG)
9:05 uur Korte inleiding op ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kan gebruiken door Lieke Salomé (NJi)
9:15 uur Voorbeelden uit Ede en Utrecht passeren de revue: hoe zijn ze daar tot de leidende principes gekomen en hoe werken ze er in de praktijk mee? Voor de gemeente Ede zijn aanwezig transformatiemanager Marcel Bastiaansen, en beleidsregisseur jeugd en
onderwijs Jan Peter Stolte; voor Utrecht spreekt Wytse de Jong, senior beleidsadviseur/account­houder buurtteams jeugd en gezin
9:35 uur Korte pauze
9:40 uur In kleinere regionaal ingedeelde groepen gaan we digitaal met elkaar in gesprek over de leidende principes aan de hand van de vragen: Heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust? Welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan? De gespreksgroepen staan onder leiding van gespreksleiders die van tevoren een training hebben gehad in het werken met leidende principes;
10:50 uur Afsluiting met een aantal interviews van gespreksleiders en een poll met reflectievragen om de opbrengst van de ochtend op te kunnen halen.

Wie alvast meer wil weten over ‘leidende principes’, kan de publicatie Leidende principes geven richting aan het sociaal domein lezen (NJi en Movisie, november 2020).

Praktische informatie

Wanneer: 14 april 2021
Waar: Online
Tijd: 9.00 tot 11.00 uur
Voor wie: Samenwerkingsverbanden en gemeenten
Aanmelden: via deze link


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video