po vo so
14
apr

Netwerkbijeenkomst 14 april 2021: ‘Leidende principes’ in de samenwerking onderwijs-jeugd

Tijdens deze bijeenkomst gaan leidinggevenden samenwerkingsverbanden en gemeenten aan de slag met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

We kijken terug op een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden en gemeenten op 25 november jl. met als thema Evaluatie Passend Onderwijs – En nu verder! De rijke opbrengst uit de meer dan 20 break-outsessies geeft genoeg stof voor vervolgbijeenkomsten, waarbij de hamvraag is: hoe vertalen we beleidsvoornemens in concrete acties die gaan leven op de werkvloer, zodat de gewenste veranderingen landen op alle niveaus van het werkveld; van de leerkracht tot de schoolbestuurder, van de jeugdzorgmedewerker tot de wethouder?

Vervolgbijeenkomst

Om deze beweging in denken en doen te stimuleren, investeren wij tijdens de netwerkbijeenkomst op woensdag 14 april a.s. (9.00 – 11.00 uur) in het werken met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Wie daar meer over wil weten, kan alvast Leidende principes geven richting aan het sociaal domein lezen, in november 2020 gepubliceerd door het NJi en Movisie.

Op zoek naar gesprekleiders

Wij zoeken nog gespreksleiders voor deze regionale deelsessies. Wanneer u deze rol wilt vervullen, dan krijgt u een korte digitale training aangeboden in de basisbeginselen van de visie achter de ‘leidende principes’. Deze staat gepland op dinsdag 9 maart as. van 10.00 – 12.00 uur via Zoom. De gespreksleiders van de break-outsessies in november krijgen automatisch een uitnodiging voor deze training. Wie deze training ook graag wil volgen en op 14 april als gespreksleider wil optreden, kan zich opgeven via secretariaat@netwerklpo.nl.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video