po vo
Amsterdam
31
okt

Medewerkersbijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen

Op woensdag 31 oktober organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs en NJi een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

In de ochtend starten we met een inleiding door Peer van der Helm over luisteren en serieus nemen van jongeren binnen scholen en voorzieningen: hoe houden we verbinding? Daarna gaan we met collega’s in gesprek over vraagstukken uit de dagelijkse werkpraktijk. Een voorbereidingsgroep vanuit verschillende voorzieningen bereidt dit voor.

’s Middags zijn er twee ronden met workshops waar kennisdeling over verschillende methodische aanpakken en kwaliteitsontwikkeling, samenwerken rondom thuiszitters en samenwerken met jeugdhulp enkele thema’s zijn. Aan bod komt onder andere:

  • de rol van (boven)schoolse voorzieningen bij terugkeer naar VO of doorstroom naar mbo
  • de rol van de plaatsende school gedurende plaatsing
  • welke uitstroomroutes zijn succesvol?
  • de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: verbinding tussen school-thuis-vrije tijd
  • de blik van jongeren

Praktische informatie

Datum en tijd: woensdag 31 oktober van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Mathilde paviljoen, Amsteldijk 198 in Amsterdam
Voor wie: uitvoerend medewerkers en coördinatoren van (boven)schoolse voorzieningen (voormalig OPDC/ Rebound) en hun samenwerkingspartners vanuit onderwijs en jeugdhulp
Kosten: deze bijeenkomst is gratis
Aanmelden: via het formulier

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video