po vo
Omgeving Amersfoort
24
nov

Masterclass Toezien op passend onderwijs in PO en VO

De VTOI-NVTK Academie biedt professionele scholing en training voor toezichthouders uit alle onderwijssectoren en de kinderopvang. Op 11 mei 2021 organiseert de VTOI-NVTK Academie een masterclass over het ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’.

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De achtergrond daarvan is het belang dat eraan gehecht wordt dat de interne toezichthouder een voldoende onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van het bestuur, de bestuurder van het samenwerkingsverband. Formeel kunnen schoolbestuurders verschillende functies vervullen in het samenwerkingsverband, zowel die van bestuur en van toezichthouder van het samenwerkingsverband. Dubbele petten bij schoolbestuurders kunnen ertoe leiden dat schoolbesturen het belang van hun organisatie zwaarder laten wegen dan het gezamenlijk doel als samenwerkingsverband, het belang van de leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

Onderwerpen

  • Wat zegt de wet over het samenwerkingsverband en wat is de stand van zaken in de governance;
  • Rol en positie van de leden/deelnemers in het samenwerkingsverband;
  • Onafhankelijkheid in het toezicht, waarborgen checks & balances;
  • Intern toezicht schoolbestuur, passend onderwijs en samenwerkingsverband.

Wat brengt deze opleiding?

  • Up to date kennis van en inzicht in de governance passend onderwijs;
  • Handvatten om je positie als toezichthouder bij passend onderwijs te bepalen;
  • Uitwisseling van inzichten en ervaringen met collega’s; deze is in bredere context beschouwen;
  • Input voor toezichthouders bij het bespreken en het innemen van standpunten m.b.t. het samenwerkingsverband.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via deze pagina.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video