po vo
online
18
mrt

Leergemeenschap preventie (van thuiszitten): digitale bijeenkomsten 2021

Op 18 maart vindt de tweede bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Deelname aan de leergemeenschap is inmiddels gesloten. U kunt zich wel opgeven om het plenaire online deel van de bijeenkomst bij te wonen!

Bijeenkomst 2: Succesvolle interventies en samenwerking tussen ouder, kind en school (18 maart 2021)

Voor wie?         Medewerkers van samenwerkingsverbanden, scholen, gemeenten of jeugdhulp
Wanneer?        Donderdag 18 maart 2021
Tijd:                 13.00 – 15.30 uur

Tijdens de tweede bijeenkomst willen we aandacht besteden aan de volgende vragen van de deelnemers uit de leergemeenschap:

 • De relatie tussen ouders, kind / jongere en school: een goede basis / open houding en het juiste gesprek met elkaar (open / luisteren).
 • Hoe kunnen we scholen – waar verzuim het eerste zichtbaar is – beter ondersteunen?
 • Hoe kunnen we betere gesprekken voeren met leerlingen en ouders?
 • Hoe signaleer je vroegtijdig en wat zijn passende interventies om thuiszitten te voorkomen?
 • Hoe kunnen mentoren op school tijdig signaleren wanneer er sprake is van verhoogd risico op thuiszitten en hoe kunnen ze hier op een juiste manier op reageren?

Programma

 • Welkom en actuele informatie
  • Voorbeelden rond afstandsonderwijs voor thuiszitters (Ouders&Onderwijs)
  • Gespreksleidraad leerlingen (SPO, NJi, NCJ, JongPIT, LAKS en Ingrado)
 • Leren van praktijkcasussen
  • Een oud-leerling (vo) vertelt over haar ervaringen als thuiszitter (geoorloofd verzuim) en de terugkeer naar onderwijs. Wat ging er goed? Wie maakte het verschil? Wat kon er anders?
  • Vanuit de regio Groningen (po en vo) worden casussen toegelicht. Een casus gaat over een po-leerling die deels is teruggekeerd richting onderwijs. In de beschrijving gaat het over het samenspel tussen ouders, leerling, school en jeugdhulp. Ook is er aandacht voor de bovenliggende vraag: wat kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen we anders werken om dit soort situaties te voorkomen?
 • Ruimte voor het gesprek over de presentaties en de dilemma’s en vragen die aan bod zijn gekomen.
 • Reflectie op groepsgesprekken door JongPIT en Ouders&Onderwijs.

Een week voor de bijeenkomst wordt het definitieve programma, de link voor de bijeenkomst en de subgroep met u gedeeld.

Aanmelden voor het plenaire deel via dit formulier.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video