po vo
Utrecht
20
sep

Landelijke conferentie ‘Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)’

Op steeds meer plaatsen in het land wordt gewerkt aan het nauwer verbinden van speciaal en regulier onderwijs. Daarmee wil men meer maatwerk en écht passend onderwijs bieden aan leerlingen die wat meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, zoals in maatwerkarrangementen in VMBO en VSO, verbrede toelating in het SBO, maar ook samenwonen of zelfs integratie van verschillende schooltypen.

We weten dat er op veel plaatsen in het land behoefte is aan informatie en uitwisseling van kennis en ervaringen op dit gebied. Daarom wordt, in vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 en 2018, op 20 september 2019 een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. Deze conferentie is bedoeld voor het primair én het voortgezet onderwijs.

Het programma gaat van start met presentaties en een forumdiscussie over de doorontwikkeling van passend onderwijs door meer integratie van speciaal en regulier onderwijs. Daarvoor zijn het ministerie van OCW, de PO- en VO-raad en de Inspectie van het onderwijs uitgenodigd. Zij zullen in gesprek gaan met een aantal praktijkinitiatieven van integratie van speciaal en regulier onderwijs.

Daarna krijgt u volop de gelegenheid om kennis te maken met ruim twintig praktijkvoorbeelden van samenwerking / integratie speciaal – regulier onderwijs, zowel in het PO als het VO. Aan de hand van een aantal specifieke thema’s zullen zij hun belangrijkste kernpunten, successen en ontwikkelvragen met u delen.

Die thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Rol en continuïteit van jeugdhulp in een (meer) geïntegreerde) voorziening voor speciaal en regulier onderwijs
 • Kansen en knelpunten van het opnemen van kinderopvang in een geïntegreerde voorziening
 • Draagvlak en professionalisering van het team in de overgang naar een (meer) geïntegreerde voorziening
 • Continuïteit van onderwijs en gespecialiseerde ondersteuning in de overgang van PO naar VO
 • Leiding geven aan samenwerkende of geïntegreerde scholen voor regulier en speciaal onderwijs
 • Geleidelijk ingroeien vanuit VSO in regulier VO, met uitzicht op een diploma
 • De rol van het samenwerkingsverband bij het realiseren van samenwerkende / geïntegreerde voorzieningen
 • Samenwerking / integratie speciaal en regulier onderwijs rond beroepsvoorbereiding
 • Opheffen van SBO en integreren in regulier BAO
 • Samenwerking regulier en speciaal onderwijs met betrekking tot nieuwkomers
 • Bestuurlijke sessie rond bestuurlijke knelpunten, wensen en oplossingen

Tenslotte wordt, door de aanwezige praktijkinitiatieven, de ondersteuners van het programma, de Inspectie van het onderwijs en het ministerie van OCW een open spreekuur gehouden. Hier kunt u terecht met uw specifieke eigen vragen en ervaringen.

We weten uit ervaring dat de belangstelling voor deze conferenties groot is, meld u daarom tijdig aan, want vol = vol.

Praktische informatie

Datum: 20 september 2019, 10.30 – 15.30 uur
Plaats: Muntgebouw,  Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht, zie hier voor informatie over de bereikbaarheid.
Kosten: De kosten bedragen € 50,- per persoon (inclusief BTW).
Aanmelden: Bijeenkomst vol.

Vragen?

Neem dan contact op met:
Marlies Peters, Steunpunt Passend Onderwijs, m.peters@poraad.nl  of  06 – 1396 50 59
Marij Bosdriesz, NCOJ, marij.bosdriesz@ncoj.nl  of 06 – 166 108 17


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video