po vo
Utrecht
3
jun

Vooraankondiging Landelijke Actieweek Thuiszitters – 3 t/m 7 juni 2019

In de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 3 t/m 7 juni vragen wij met diverse activiteiten aandacht voor leerlingen die thuiszitten. 

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Tijdens de Landelijk Actieweek Thuiszitters vinden er door het hele land activiteiten plaats rond het terugdringen van thuiszitten. Mooie initiatieven, goede voorbeelden en informatie worden volop gedeeld in de week van 3 tot en met 7 juni.

In deze week worden er in diverse regio’s activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast vinden er  ook (landelijk) een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg; ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO,  de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Rraad en de VO-raad.

Deelnemen aan de actieweek?
Het programma van de actieweek groeit! Onderstaande agenda wordt steeds aangevuld. Wilt u ook deelnemen aan de actieweek? Stuurt u dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. Zo organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs, samen met partners uit het Thuiszitterspact, een kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs-Zorg. U kunt zich hiervoor online aanmelden. Meer informatie over de activiteiten in de Landelijke Actieweek Thuiszitters volgt hier.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video