po vo
3
jun

Landelijke Actieweek Thuiszitters 3 t/m 7 juni 2019 

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende onderwijsplek te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Tijdens de Landelijk actieweek Thuiszitters worden er door het hele land extra activiteiten georganiseerd rond het terugdringen van thuiszitten.  

De actieweek start met een door jongeren georganiseerde thuiszitterstop. Wat kunnen de verschillende partijen nog méér doen voor een ononderbroken ontwikkellijn van jongeren? Daarover gaan jongeren met de deelnemers in gesprek, wat moet resulteren in actiepunten. Het jongerenperspectief staat in deze top centraal met als thema ‘Jongeren in woord en beeld’.

Om dit te ondersteunen komt de thuiszitterstop met een digitale ansichtkaart, die leraren en leerlingen naar thuiszittende jongeren kunnen versturen. De ministers Hugo de Jonge en Arie Slob hebben ieder een eigen fysieke ansichtkaart ondertekend om deze jongeren een hart onder de riem te steken.

In deze week organiseren scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regios activiteitenDaarnaast vindt er ook (landelijk) een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg: de ministeries van OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut, Ouders & Onderwijs, LECSO, de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad. 

Landelijk onderzoek naar thuiszitters

Ook worden tijdens de Actieweek Thuiszitters de voorlopige resultaten van het grootschalig landelijk onderzoek naar thuiszitten gepresenteerd. Dit gebeurt tijdens de kennisdelingsbijeenkomst onderwijs – jeugd op 6 juni. Wat kunnen partijen in onderwijs en zorg van dit onderzoek leren? Welke extra stappen kunnen er worden gezet naar een toekomst waarin geen enkele leerling (langdurig) hoeft thuis te zitten?

De definitieve rapportage van het onderzoek wordt eind juni gepubliceerd.

Groeiagenda 

Het programma van de actieweek groeit! Onderstaande agenda wordt steeds aangevuld. Wilt u ook deelnemen aan de actieweek? Stuurt u dan een mail naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl o.v.v. Landelijke Actieweek Thuiszitters. 

Actieweek: overzicht activiteiten 

3 juni 2019 Aftrap thuiszittersweek; Jongeren in woord en beeld 

Locatie – De Hoftoren, Rijnstraat 50, Den Haag
Voor wie – open (onderwijsprofessionals en geïnteresseerden)
Partners – De Landelijke thuiszitterstop, de jongerentop, de partners van het thuiszitterspact (de ministeries OCW, VWS en J&V, VNG, PO-Raad en VO-raad)  

4 juni 2019  – In gesprek met ouders en thuiszitters; Hoe zou u het anders willen? 

Locatie – Samenwerkingsverband de Gelderse Vallei, Horapark 3, Ede
Voor wie – Genodigden (ouders en samenwerkingsverbanden)
Partners – Gedragswerk en samenwerkingsverbanden po vo 

4-5 juni 2019  – Jaarcongres VNG; Middagsessie ‘Regievoering zonder macht is mensenwerk’

Locatie – Kasteel de Schaffelaar, Stationsweg 6, Barneveld, 
Voor wie – Genodigden 
Partners – VNG, Gemeente Ede 

5 juni 2019 - De Lansbrekers in actie: re-imagine the Classroom; – het construeren van de inclusieve leeromgeving 

Locatie – Eindhoven 
Voor wie -Genodigden
Partners – De Lansbrekers, Design Academie, Gedragswerk, LBBO, NCJ, CCE, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, VOraad 

6 juni 2019  – Regionale maatwerkbijeenkomst  

Locatie – Swv Quinas, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
Voor wie – Genodigden
Partners – Gedragswerk, Samenwerkende VO-schoolbesturen in het Gooi 

6 juni 2019 – Kennisdelingbijeenkomst thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp 

Locatie – Utrecht (exacte locatie volgt)
Voor wie – Professionals in onderwijs en jeugd
Partners – Partners thuiszitterspact, Onderzoek- en adviesbureau Regioplan 

6 juni 2019  – ZorgRegio Midden IJssel Oost Veluwe; Inspiratiemiddag Verbinding Jeugdzorg en Onderwijs 

Locatie – Edison College, Apeldoorn, Waleweingaarde 103.
Voor wie – Onderwijsconsulenten, leerplichtambtenaren, beleidsadviseurs Onderwijs & Zorg, ouders, en overige professionals uit alle vormen van onderwijs en zorg
Partners – Johan van den Beucken (Nieuwe School, Panningen, winnaar Nationale Onderwijsprijs 2019) en Mark Weghorst (NCJ/ Ouders & Onderwijs).
En een paneldiscussie met o.a. Annelies de Jonge (wethouder), Cindy Kamp (regiocoördinator RMC Stedendriehoek). 

6 juni 2019 Thema avond schooltrauma

Hoe uit trauma zich? Wat betekent dit voor het systeem? Wat zit er onder het gedrag en wat niet? Wat heeft het kind nodig? Wat en hoe kan begrip en inzicht bijdragen? We proberen met deze avond wat meer inzicht, herkenning en ook wat handvatten te reiken over het begrip “trauma.” 
Locatie Heuvelstraat 60 in Veldhoven 
Voor wie  Ouders (aanmelden is vereist via info@lerenopeigenkracht.nl) 
Georganiseerd door  Stichting LOEK @ YOU 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video