po vo
online
2
feb

Kwaliteitszorg bekeken vanuit het bijgestelde onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden 

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op februari 2021 van 13.00-15.00 uur zal de Inspectie van het Onderwijs dit nieuwe kader presenteren. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Wat is er veranderd ten opzichte van het huidige kader? Hoe wordt vanuit dit onderzoekskader gekeken naar begrippen als rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoording? Er zal tijdens en na afloop van de presentatie voldoende ruimte worden ingebouwd voor het stellen van vragen en na afloop wordt in de gespreksgroepen verder ingezoomd op uw eigen ontwikkelvragen. 

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video