po vo
Regio Utrecht/ Amersfoort
9
mei

Kennisdelingsbijeenkomst privacy passend onderwijs & gegevensuitwisseling onderwijs en jeugd(hulp)

Samenwerkingsverbanden (swv’s) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het swv, de informatie-uitwisseling tussen swv en school en andere partners zoals jeugdhulp en leerplicht? En wat komt erbij kijken wanneer u met partners (preventief) samenwerkt als het gaat om thuiszitters? Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei krijgt u antwoord op bovenstaande vragen, wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent privacy én is het mogelijk vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen (regulier – en speciaal onderwijs), medewerkers scholen, gemeenten, jeugdhulp, orthopedagogen en psychologen door het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, Ingrado en VNG. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Programma
09.00 – 09.30 uur: Inloop en welkom
09.30 – 10.30 uur: Privacywetgeving en de taken van scholen en swv en de gelegenheid om vragen te stellen
10.30 – 10.45 uur: Pauze
10.45 –12.00 uur:   Workshopronde – waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Delen van gegevens met externe partners (inclusief de beroepscode van deskundigen)
  • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp rond thuiszitters
  • Hulpverlening in de school: privacy en beroepsethiek
  • De rol van leerplicht en het preventief samenwerken
  • Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders o.a. inzage, informeren en toestemming

12.00 – 12.45 uur: Lunch en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met experts aan speciale
lunchtafels

Praktische informatie
Tijd: van 9.30 uur tot 12.30 uur
Waar: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Voor wie: Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen(regulier – en speciaal onderwijs), medewerkers scholen (schoolleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders),gemeenten, jeugdhulp, orthopedagogen en psychologen.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: Via het formulier

Digitale privacy tool
Graag wijzen wij u ook op de digitale  privacy tool die de VO-raad en PO-Raad in samenwerking met OCW, NJi, NVO, NIP, Ouders & Onderwijs en kennisnet hebben ontwikkeld. Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover. Bekijk hier de tool.

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Passend Onderwijs: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video