po vo
Amersfoort
6
jun

Kennisdelingbijeenkomst thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters op 6 juni in Utrecht de kennisdelingsbijeenkomst voor professionals uit onderwijs en jeugd. Tijdens de bijeenkomst staan twee complexe onderwerpen centraal. Dit zijn het combineren van onderwijs en jeugdhulp/-zorg middelen en de uitkomsten van het onderzoek naar de landelijke stand van zaken ten aanzien van het thuiszitterspact.

Combinatie onderwijs en jeugdhulp/-zorg middelen
Het eerste onderwerp gaat over de combinatie van onderwijs en jeugdhulp/ -zorg middelen. In het recente advies van René Peeters ‘Mét andere ogen’ is het advies om zowel op beleidsniveau als aan de middelenkant de budgetten uit onderwijs en jeugd meer poreuze randen te laten hebben. Tijdens deze bijeenkomst krijgen een aantal voorbeelden een podium die dit in de praktijk brengen, zoals:

  • Pilot ‘zorg in onderwijs’ (OC Leijpark/ gemeente Tilburg – door Rik Aarden): meer informatie
  • Einstein class (CSG Anna Maria van Schurman / RENN4/ Swv Fryslân-Noard/ gemeente Waadhoeke  – door Anja Biemans): meer informatie

Uitkomsten onderzoek thuiszitters
In het tweede deel van het programma draait het om de uitkomsten van het onderzoek naar de landelijke stand van zaken ten aanzien van thuiszitters. Voor dit onderzoek is het landelijke thuiszitterspact als uitgangspunt genomen, met daarin als centrale vraag: waarom komt aanbod vanuit onderwijs en/ of zorg wel of niet tot stand binnen een periode van drie maanden?

Voor dit onderzoek zijn samenwerkingsverbanden, leerplicht, jeugdgezondheidsdiensten, gemeenten en ouders bevraagd via een combinatie van landelijke enquêtes en verdiepende groepsinterviews. Het onderzoek geeft zicht op de lokale aanpak, stimulerende factoren, knelpunten en uitdagingen. Nadat de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd vinden er groepsgesprekken plaats waarin wordt gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en worden de mogelijke acties op een rij gezet om de thuiszittersaanpak te versterken.

Programma
12.30 – 13.00 uur          : Inloop
13.00 – 13.10 uur          : Welkom en toelichting programma
13.10 – 14.10 uur           : Voorbeelden combinatie onderwijs – jeugd(hulp/ zorg) budgetten
14.10 – 14.25 uur           : Pauze
14.25 – 15.15 uur           : Presentatie uitkomsten onderzoek thuiszitters (incl. ruimte voor vragen)
15.15 – 16.00 uur           : Gespreksgroepen reflectie uitkomsten onderzoek
16.00 – 16.15 uur           : Terugkoppeling gespreksgroepen
16.15 uur                          : Afsluiting en netwerkborrel

Praktische informatie
Wanneer + tijd: 6 juni 2019 (12.30 – 16.30)
Waar: Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort
Voor wie: voor professionals in onderwijs en jeugd
Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht
Aanmelden: U kunt zich online aanmelden.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video