po vo so
Online
15
jun

Het OplossingenLab 7

Op 15 juni vindt van 9.00 – 11.30 uur het digitale Oplossingenlab 7 plaats, georganiseerd door het NJi, VNG, Sectorraad GO, VGN, Onderwijsconsulenten, Oberon en DSP. Tijdens de bijeenkomst wordt ingezoomd op het gemeenteperspectief in de samenwerking speciaal onderwijs-jeugdhulp, een unieke samenwerking bij KindCentrum Borgele, de praktijk van interprofessioneel samenwerken bij 16+. Na introducties op de hoofdthema’s vindt op verschillende wijzen interactieve uitwisseling plaats.

Programma

Aftrap: Waar zijn we naar op weg.  Bart van Kessel, voorzitter
We starten met het perspectief van de gemeente Nijmegen op de samenwerking tussen het speciaal onderwijs en de zorginstellingen. Drie jaar geleden was er veel te doen rondom de organisatie van de zorg op de Maartensschool. Wat is er sindsdien geleerd en georganiseerd. Henk Peerenboom en Geerte Meijer gemeente Nijmegen, bieden ons een overzicht van ingezette acties en geleerde lessen.

Intermezzo: Hoe staan we ervoor bij het Mozarthof in Hilversum. Hoe verloopt het proces naar collectieve financiering met steun van de arrangeur? We krijgen opnieuw een korte update van dit proces.

KindCentrum Borgele is voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar met basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang en een orthopedagogisch dagcentrum. Huub de Haan, algemeen directeur,  deelt met ons de ervaringen in deze unieke samenwerking. Hij gaat in op de visie en het effect van het KindCentrum tot nu toe en spitst toe op de samenwerking tussen zorg en onderwijs, de betrokkenheid van WHISE en TIAS (CANVAS model om maatschappelijke waarde aan te tonen) en de zoektocht met gemeente, het samenwerkingsverband en het KindCentrum naar belangen, taal, wet- en regelgeving in relatie tot wat kinderen nodig hebben.

Intermezzo De projectleiders van Zorg in Onderwijstijd, Yvonne Wagenaar en Michiel van der Grinten geven een laatste update over actuele ontwikkeling. Vanuit VWS/OCW krijgen we een korte toelichting op de start van de Proeftuinen.

De missie van Ferm is ‘het samenbrengen van expertise uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en gemeente (leerplicht/RMC/jeugdzorg/participatie) opdat iedere jongere in de regio Stedendriehoek een onderwijs en/of arbeidsmarkttraject op maat wordt aangeboden zodat elke jongere optimale kansen heeft om zijn of haar plek in de maatschappij te realiseren/te vinden.’ Nanke Kraehe en Cindy Kamp nemen ons mee hoe deze integrale aanpak voor jongeren in het VSO eruit ziet. Wat zijn de bouwstenen van deze methodische aanpak, wat vraagt dat van de voorwaarden en samenwerking tussen partners, welke successen worden geboekt, zijn vragen waar zij op in zal gaan.

Interactieve afronding, 11.30 zijn we klaar.

Praktische informatie

Wanneer: 15 juni 2021
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Waar: Online in Teams
Voor wie: P
artners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio.
Aanmelden: via deze link

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Jasper Swuste (j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl) of Willemijn Verhave (wverhave@vgn.nl), Desiree Capiteijns (Desiree.Capiteijns@VNG.NL)

 

 

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video