po
Utrecht
13
nov

Conferentie “Ruimte voor regie in het primair onderwijs”

Met de conferentie “Ruimte voor regie in het primair onderwijs” wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met aanwezigen in gesprek gaan over de invulling van onderwijstijd. Tijdens de conferentie wordt verkend op welke manieren scholen op dit moment de onderwijstijd invullen en wil het ministerie nagaan of de behoefte bestaat aan meer flexibiliteit in het huidige wettelijk kader. De conclusies uit de conferentie vormen beleid en wet- en regelgeving.

Programma en aanmelden
Leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, leerplichtambtenaren en andere onderwijsprofessionals zijn welkom op de conferentie bij Mammoni Eten en Drinken (Mariaplaats 14) in Utrecht. De inloop vindt plaats vanaf 12.30 uur (inclusief lunch) en de middag wordt afgesloten met een borrel. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma. U kunt zich aanmelden voor de conferentie door de volgende gegevens te sturen naar PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl. Ook vragen en casussen kunt u via dit e-mailadres insturen.

  • Naam:
  • Organisatie:
  • Functie:
  • Contactgegevens:

Toelichting ‘Ruimte voor regie’
Met het programma Ruimte voor Regie wil OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Door in gesprek te gaan met partners uit het veld wil het ministerie inventariseren welke wensen en behoeften er bestaan en welke randvoorwaarden dan nodig zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Hierbij zijn de kaders van kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind altijd het uitgangspunt.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video