po vo
Bussum, Spant
12
feb

Conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

De conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ is bedoeld voor professionals, leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs, gemeenten en organisaties in zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang. Op 12 februari 2020 besteedt deze landelijke startconferentie uitgebreid aandacht aan de stappen die scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben gezet naar inclusiever onderwijs.

In 2019 is het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs opgericht. Onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en so/vso, gemeenten en hun partners wisselen daarin veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering.

Minister Arie Slob geeft een presentatie als ook andere topsprekers uit de onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap, zoals professor Mel Ainscow en Rick Brink (minister voor Gehandicaptenzaken).

Er zijn meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden uit alle onderwijssectoren, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk, leidinggeven aan processen van verandering, de zorgstructuur, steun voor en professionalisering van medewerkers, samenwerking met ouders, verbinding en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en de relatie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partnerinstellingen zoals zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang.

Voor meer informatie over het programma en aanmelding www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video