vo
De Eenhoorn Amersfoort
10
sep

Bijeenkomst verkenning bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (pro-vso)

Op dinsdag 10 september vindt bij De Eenhoorn in Amersfoort een bijeenkomst plaats over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Zoals u misschien weet werkt OCW in samenwerking met VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleiding aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. We hebben hier reeds eerste brainstormbijeenkomsten voor georganiseerd.

Vervolgsessie

De bijeenkomst van 10 september is een vervolgsessie. Hierin gaan we met leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden in het pro-vso eruit zouden moeten zien. Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben. We zijn ons er van bewust dat het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs niet over een kam te scheren zijn en zullen hier dan ook de bijeenkomst naar inrichten. We hebben daarbij specifiek aandacht voor de verschillende clusters en uitstroomprofielen in het vso.

Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel

De exercitie die we met u willen doorgaan is complex, maar ook belangrijk om tot gedegen toekomstscenario’s te komen. Daarom organiseren we een uitgebreide ontwerpsessie, van 13.00 tot 18.00 uur. We realiseren ons dat dit veel van uw kostbare tijd vraagt, maar we zouden heel graag uw expertise en ervaring benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen. We stellen uw deelname dan ook erg op prijs.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 10 september 2019
Tijd: 13.00 tot 18.00 uur
Waar: De Eenhoorn in Amersfoort, bekijk hier de bereikbaarheid
Voor wie: Schoolleiders, bestuurders, leraren en lerarenopleiders werkzaam binnen het praktijk onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

 

Tot slot: voor een goede sessie is het belangrijk dat beide onderwijssoorten goed zijn vertegenwoordigd. Verspreid u de uitnodiging daarom gerust onder uw collega’s.

 

 


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video