po vo
Utrecht
19
jun

Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 19 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv-en die reeds werken met opting out en voor swv-en die dit jaar zijn gestart of in de toekomst willen starten met opting out.

Swv-en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv-en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv-en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv-en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv-en zijn gestart per 1 januari 2017 of 2018.

Om u te helpen om na te denken over hoe u dit (verdere) invulling wilt geven én vooral ook om ervaringen uit te wisselen met elkaar, organiseren wij op dinsdag 19 juni een bijeenkomst over opting out.

Programma

12.30-13.00 uur:         Inloop met lunch
13.00-14.30 uur:         Presentatie OCW over de toekomst van lwoo en pro
14.30-14.45 uur:         Pauze
14.45-15.45 uur:        Uitwisseling aan de hand van bepaalde thema’s (verantwoording, afstemming met po – verdeelsleutel – veranderingen in ondersteuning op scholen na de keuze van opting out, etc.)
15.45-16.00 uur:         Evaluatie en afsluiting

Graag horen wij via mail over welke thema’s u het gesprek zou willen voeren tijdens de uitwisseling.

Praktische informatie

Datum:         19 juni 2018
Tijd:               13.00 uur tot 16.00 uur ( inloop met broodje vanaf 12.30)
Locatie:        UCK, Domplein 4, Utrecht
Route:           Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof
Voor wie:      Voor alle swv-en, en directeuren/bestuurders uit het vmbo.
Kosten:          Er zijn geen kosten verbonden aan deze informatiebijeenkomst
Aanmelden:  Via dit formulier

Heeft u vragen over opting out lwoo of andere vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze vragen stellen via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video