po vo
20
sep

Bijeenkomst over opting out lwoo op 20 september 2017

Op 20 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.

Swv’en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv’en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv’en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv’en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv’en zijn 1 januari 2017 gestart of willen per 1 januari 2018 starten.

Om u te helpen om na te denken over hoe u dit (verdere) invulling wilt geven én vooral ook om ervaringen uit te wisselen met elkaar, organiseren wij op woensdag 20 september 2017 een bijeenkomst  over opting out.

Programma

10.00-10.45 uur: Presentatie OCW over de toekomst van LWOO-Pro
De presentatie geeft een inkijkje in de ambtelijke voorstellen waaraan gewerkt wordt voor fase II Nieuwe bekostigingssystematiek en loslaten landelijke criteria

10.45-11.30 uur: Presentatie over verantwoording door Infinite
11.30-12.00 uur: Recente informatie over het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo door Oberon
12.00-13.00 uur: Lunch
13.00 -15.00 uur: Aandacht voor de nieuwe handreiking opting out en uitwisseling aan de hand van bepaalde thema’s (verantwoording , afstemming met po – verdeelsleutel – veranderingen in ondersteuning op scholen na de keuze van opting out, etc.)

Het is mogelijk om u alleen voor het ochtend- of middagprogramma in te schrijven. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u wel of niet van de lunch gebruik wilt maken.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 20 september 2017
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: The Colour Kitchen, Oudegracht 214, 3511 NS Utrecht
Voor wie: voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze informatiebijeenkomst
Aanmelden: Via dit formulier

Heeft u vragen over opting out lwoo of andere vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze vragen stellen via  steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video