po vo so
Online
23
mrt

Bijeenkomst 1 leergemeenschap Jeugdhulp in school

De eerste bijeenkomst van de leergemeenschap ‘Jeugdhulp in de school’. De leergemeenschap Jeugdhulp in de school, een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugd Instituut. Dit jaar leggen we nog meer de nadruk op ervaringen rond de organisatie van jeugdhulp in de school.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 maart. Deze bijeenkomst start met een informatieblok over actuele zaken (denk bijvoorbeeld aan de opbrengsten van het programma Met andere ogen) en een lezing van dr. Bert Wienen. In zijn lezing gaat Bert in op een aantal praktijkervaringen rond de organisatie van jeugdhulp in school. Hij zal ingaan op de ervaringen die hij onder andere heeft opgedaan in Friesland, Twente en 17 praktijkcasussen die hij heeft bestudeerd.

Hierbij zal hij de ervaringen ook toelichten vanuit de verschillende professionals (gemeenten en scholen), maar ook leerlingen en ouders. Welke dilemma’s spelen rond de samenwerking? Wat vraagt van de betrokken professionals? Hoe werk je in een goede balans met elkaar? En belangrijk: hoe betrek je ouders en leerlingen op een goede wijze? In de lezing houdt Bert een pleidooi voor het goed over- en doordenken van de verschillende dilemma’s en niet te snel op zoek te gaan naar antwoorden. Na de lezing wordt er in de themagroepen doorgepraat over de lezing en bespreken we de eigen dilemma’s rond jeugdhulp in school.

Programma

10.00 – 10.20  Welkom en actualiteiten
10.20 – 11.05   Lezing Bert Wienen: praktijkdilemma’s rond samenwerking bij jeugdhulp in school
11.05 – 11.15   Toelichting groepsgesprekken en kleine pauze
11.15 – 12.15   Groepsgesprekken en afsluiting in de groepen

In de op volgende bijeenkomsten wisselen we inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden met elkaar af. Op deze wijze pellen we in 2021 jeugdhulp in school verder af.

Vervolgbijeenkomsten

20 mei van 13.00 – 15.30 uur
30 juni van 09.00 – 11.30 uur
16 september van 13.00 – 15.30 uur
2 november van 13.00 – 15.30 uur

Praktische informatie

Voor wie: Medewerkers scholen, swv’s, jeugdhulp professionals en gemeenten
Waar: Online
Wanneer:
23 maart van 10.00 – 12.15 uur
20 mei van 13.00 – 15.30 uur
30 juni van 09.00 – 11.30 uur
16 september van 13.00 – 15.30 uur
2 november van 13.00 – 15.30 uur
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: via dit formulier


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video