po vo
Amersfoort
5
jun

ACT!-dag: het thuiszittersprobleem als sociale constructie

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) verzorgt activiteiten inzake de thuiszittersproblematiek. Met kritische en onafhankelijke blik schetsen zij naast ontwikkelingen vooral mogelijkheden om kinderen beter te bedienen, inclusiever onderwijs te realiseren, het aantal betrokkenen te reduceren en vooral horizontale communicatie te zekeren. Zij doen dit op dinsdag 5 juni door de maandelijkse ACT!-bijeenkomst aan te bieden in het midden van het land. Het thema van de dag is: het thuiszittersprobleem is een sociale constructie, die anders kan en moet!

Elke maand organiseert ACT! een bijeenkomst op wisselende plekken in het land om ouders en professionals een kans te geven elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren rondom de complexiteit van de thuiszittersproblematiek. In het kader van de Landelijke Actieweek Thuiszitters vindt deze dag dit keer plaats in Amersfoort. Gebruik dit moment om, buiten eigen casuïstiek om, elkaar vrij te ontmoeten en om van elkaar te leren. Van ouders en thuiszitters zelf tot professionals: school, instanties en gemeentes. ACT! zal zorgen voor het ontstaan van een opbouwende dialoog die meerwaarde zal brengen in de procesgang van de dagelijkse werkelijkheid.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 5 juni 2018
Tijd: 12.00 uur tot 15.50 uur
Waar: StadsLAB033, Oude Fabriekstraat 7 in Amersfoort
Voor wie: professionals en onderwijsconsumenten (ouders en kinderen) uit de regio Amersfoort
Aanmelden: Via het aanmeldformulier
Vragen? Kijk op www.adviescentrumthuiszitters.nl of neem contact op met Hans Pollen: 06-381809321


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video