po vo
Amersfoort
4
jun

ACT!-Academie: Professionalisering en Empowering van ouders

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) verzorgt activiteiten inzake de thuiszittersproblematiek. Met kritische en onafhankelijke blik schetsen zij naast ontwikkelingen vooral mogelijkheden om kinderen beter te bedienen, inclusiever onderwijs te realiseren, het aantal betrokkenen te reduceren en vooral horizontale communicatie te zekeren. Zij doen dit op maandag 4 juni door het presenteren van highlights van de training Professionals professionaliseren zich specifiek en anders inzake thuiszitten en highlights van de training Empowerment voor ouders van thuiszitters.

Tijdens deze bijeenkomst gaat het om een toelichting op de training én het beleven van het professionaliseringsaanbod. Voor de tweede bijeenkomst gaat het om waarom empowerment belangrijk is en hoe u ouders meer empowerment kunt geven. Dit is een ‘doe- en beleefbijeenkomst’.

Praktische informatie

Datum: Maandag 4 juni 2018
Tijd: 12.00 uur tot 13.30 uur (professionalisering) en van 14.00 uur tot 15.30 uur (empowerment)
Waar: StadsLAB033, Oude Fabriekstraat 7 in Amersfoort
Voor wie: professionals in onderwijs, LPA, zorg, gemeentes, school- en huisartsen, swv’en en anderen
Aanmelden: Via het aanmeldformulier
Vragen? Kijk op www.adviescentrumthuiszitters.nl of neem contact op met Hans Pollen: 06-381809321


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video