po vo
6 november 2019

Evaluatie van de implementatie van de ‘Methodische Aanpak Schoolverzuim’ (MAS)

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld. Deze aanpak is ontwikkeld door Halt, Raad van de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en leerplichtambtenaren (Ingrado) Doel van deze methodische aanpak helpt om schoolverzuim per fase aan te pakken. Om te weten of deze aanpak werkt zijn de implementatie en uitvoering van de MAS geëvalueerd en de uitkomsten daarvan verwerkt in een rapport, gericht op drie opeenvolgende stappen; een landelijke enquête onder de vier ketenpartners, zes regionale focusgroepen met de ketenpartners en zes diepte-interviews met leerplichtambtenaren.

 


Nieuws 15 november 2019

Particulier passend onderwijs niet wenselijk

Iedere leerling op een reguliere school moet passend onderwijs kunnen krijgen, dat vindt de Onderwijsraad. De raad adviseert minister Slob […]

Meer lezen »

Nieuws 15 november 2019

Aan de slag met verbeterde meldcode kindermishandeling

Het onderwijs heeft een belangrijke taak als het gaat om het signaleren en aanpakken van kindermishandeling. De verbeterde meldcode ‘Huiselijk […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video