po vo
1 oktober 2019

Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijs

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van Onderwijs – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.

In september en oktober 2019 ontvangen alle schoolbesturen per e-mail een uitnodiging van onderzoeksbureau Oberon voor deelname aan de online enquête. Hierin wordt ingegaan op:

  • de rol die schoolbesturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun scholen;
  • de visie van schoolbesturen op de samenwerking binnen het samenwerkingsverband.

Om een zo goed en representatief mogelijk beeld te krijgen van het perspectief van schoolbesturen is het van belang dat zo veel mogelijk schoolbesturen deelnemen aan het onderzoek, ook de schoolbesturen die wat meer ‘op afstand’ staan van het samenwerkingsverband.

Eerder werden ook leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden en schoolleiders en -medewerkers al geraadpleegd in grootschalig onderzoek.

Meer info op www.evaluatiepassendonderwijs.nl


Nieuws 20 januari 2020

Nieuwe versies MJB voor (v)so, sbo en swv po, januari 2020

Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen van Bé Keizer voor  (v)so, sbo en swv po staan nu online! Deze versie bevat […]

Meer lezen »

Nieuws 20 januari 2020

Verzuimmeldingen op scholen moet beter

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OWC) roept scholen op verzuim beter te melden, zodat de kwaliteit van de […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video