Banner

Verkennend onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland naar de praktijk in het onderwijs en de koers die na de evaluatie van passend onderwijs in 2020 ook beleidsmatig is ingezet richting inclusiever onderwijs. In deze publicatie staan de eerste bevindingen uit het onderzoek in het voortgezet onderwijs centraal. Daarna is er onderzoek gepland bij samenwerkingsverbanden en bij scholen voor gespecialiseerd onderwijs.