Banner

Gezamenlijk invulling geven aan passende begeleiding voor de ontwikkeling van een kind staat centraal in dit webinar van Ingrid Paalman. Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Hoe leren zij luisteren naar de stem van de leerling en hoe luisteren opleiders naar de stem van de leraar? En de werkbegeleider naar de stem van de student? Dit webinar is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA.