Banner

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen, zodat elke leerling de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom is in 2014 passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is voor alle kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben in het funderend onderwijs, om te zorgen dat zij in hun regio een passend aanbod kunnen krijgen.

Uit de evaluatie van het passend onderwijsbeleid in 2020 is gebleken dat het ondersteuningsaanbod de afgelopen jaren op veel plekken beter is geworden, maar dat we zeker nog niet alles hebben bereikt wat we willen voor leerlingen, leraren en ouders. Daarom heeft de minister van OCW in november 2020 de verbeteraanpak passend onderwijs gepresenteerd.

Vragen

Heb je vragen over de verbeteraanpak en/of de voortgangsrapportage, dan kan je deze stellen aan het ministerie van OCW via: implementatiepassendonderwijs@minocw.nl