Banner

Een preventieve aanpak van verzuim op school start bij aandacht en waardering voor aanwezigheid. Op aanwezigopschool.nl staan zes bouwstenen waarmee je planmatig en methodisch de focus op aanwezigheid van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs versterkt. De kracht van de zes bouwstenen zit in de samenwerking tussen het schoolteam, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Zij ontwikkelen samen het beleid en voeren het uit.

De zes bouwstenen hangen met elkaar samen, maar kennen geen volgorde van lezen. Klik op een bouwsteen voor een toelichting, verdiepende informatie en vragen voor een goed gesprek over het betreffende onderwerp. De bouwstenen zijn samengesteld door professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg en leerplicht, en door vertegenwoordigers van ouders en leerlingen, op basis van hun praktijkkennis en ervaring, en aangevuld met een theoretische onderbouwing.

Video’s

Bij de zes bouwstenen zijn video’s gemaakt. Bekijk deze hieronder.