Banner

Bijna iedere school maakt tegenwoordig gebruik van digitale producten of diensten, zoals een leerlingadministratiesysteem of een digitaal leermiddel waar persoonsgegevens geregistreerd worden. Worden deze systemen bij de softwareleverancier beheerd en gehost? Dan besteed jij als school de verwerking van persoonsgegevens uit aan een derde partij. In zo’n geval moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten om de privacy van medewerkers, leerlingen en hun ouders te garanderen. In een verwerkersovereenkomst leg je vast wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om de persoonsgegevens goed te beschermen. Op deze pagina op de website van Kennisnet is veel informatie over verwerkersovereenkomsten te vinden.

Voor samenwerkingsverbanden

Scroll op de betreffende pagina naar beneden tot het kopje ‘Hou rekening met’. Onder de items ‘Samenwerkingsverbanden passend onderwijs’ en ‘Overeenkomst voor data-uitwisseling en gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken’ is specifieke informatie te vinden voor samenwerkingsverbanden.