Banner

De versies kijkdozen 2020-2021 met groeiregeling swv voor po, vo en (v)so. De versies swv po en vo uit juli 2021 zijn vervangen door de versie van 26 augustus, aangezien er verwarring rees rond de opgave van de peildata vanuit DUO. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de swv po en vo voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw vastgesteld als nieuwe versie.