Banner

De nieuwste versies voor de bekostigingen (v)so, residentiële leerlingen, swv po en swv vo, kosten kortdurend verblijf leerling. Voor 2022 de toelichting voor de vaststelling van de kosten voor kortdurend verblijf van een leerling voor de periode jan – aug resp. aug – dec. Ook de toelichting voor de bekostiging 2022 van een residentiële leerling.

Ook de  spelregels SBO staan nu online. Evenals de vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs.