Banner

Op basis van de evaluatie passend onderwijs heeft minister Slob een verbeteraanpak opgesteld, die inzet op twee lijnen: op korte termijn moeten 25 maatregelen worden genomen die de uitvoering van passend onderwijs moeten verbeteren, en op de langere termijn moet inclusiever onderwijs worden gerealiseerd.