Banner

In de verbeteragenda passend onderwijs (2020) die is voortgekomen uit de evaluatie van passend onderwijs worden de rollen en taken van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden scherp beschreven (hst 8).