Banner

Samenwerkingsverbanden hebben tot eind 2023 de tijd om de bovenmatige reserves af te bouwen. De afbouw wordt op verzoek van OCW gemonitord en geanalyseerd door een werkgroep van de PO-Raad, VO-raad, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo. De werkgroep doet daartoe twee keer per jaar een uitvraag bij de samenwerkingsverbanden en rapporteert over de uitkomsten hiervan.

De voorlopige cijfers laten zien dat samenwerkingsverbanden (po en vo) de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) behalen. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan.

Alle 151 samenwerkingsverbanden hebben gehoor gegeven aan de oproep van de werkgroep om bij te dragen aan de doelen van het sectorplan en zo generieke kortingen te voorkomen. Ook hebben bij alle samenwerkingsverbanden de toezichthouder en de ondersteuningsplanraad hiermee ingestemd.

Meer informatie

Onderstaand tref je meer informatie aan over het sectorplan voor de afbouw, de brief van de minister, de handreiking bij het bestedingsplan en de monitor Afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs.