Banner

Interne – en externe ontwikkelingen en de invloed het beleid van het samenwerkingsverband

In 2018 is er vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs een ontwikkelgroep actief geweest dat heeft gesproken over de verschillende interne en externe ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. Het ging over onderwerpen als krimp, verevening, herverdeling middelen lwoo en vereenvoudiging van de bekostiging in het po en het vo.

De belangrijkste opbrengsten van deze gesprekken zijn nog steeds relevant voor swv. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de vereveningsopdracht voor swv en verklaringen voor het wel of niet succesvol terugbrengen van de verwijzingspercentages naar het speciaal onderwijs. De belangrijkste conclusie was dat er geen verband is tussen de zwaarte van de opdracht en het wel of niet succesvol terugbrengen van de verwijzingspercentages.

Wel heeft de groep kenmerken van succesvolle samenwerkingsverbanden beschreven die ook nu kunnen helpen bij het vinden van passende antwoorden in complexe situaties. Het gaat vaak over het tijdig identificeren van de uitdagingen, het formuleren van krachtige plannen en de sterkte van de samenwerking op alle niveaus binnen het samenwerkingsverband. Dit pamflet bevat de belangrijkste conclusies van de ontwikkelgroep. Hieronder een korte opsomming van de opbrengsten van deze groep:

De belangrijkste conclusie is dat het handelingsvermogen van het collectief – het samenwerkingsverband – afhangt van de interne samenwerking (op alle niveaus) en de kwaliteit van het beleidsproces. Op dit moment heeft het SPO twee ondersteunende producten op dit vlak: