Banner

De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen en intern toezicht van het samenwerkingsverband om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden.