Banner

Samenwerkingsverbanden op de kaart is een website voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs om zich te verantwoorden over financiën, leerlingen en de organisatie door middel van data met een eigen toelichting hierop. Samenwerkingsverbanden op de kaart geeft samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en andere betrokkenen dankzij de uniformiteit van de informatie de mogelijk om:

  • inzicht te krijgen in historische trends,
  • onderling te vergelijken en van elkaar te leren

Daarnaast bevat de website informatie over passend onderwijs en de getoonde indicatoren.