Banner

Deze routekaart biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een gespreks- en analysekader gericht op de thuiszittersproblematiek. Dit model is een hulpmiddel bij het zoeken en vinden van oplossingen. Het kan dienen als basis voor een protocol waarin alle betrokkenen een bijdrage leveren aan een succesvolle schoolloopbaan voor alle leerlingen van 5 tot 18 jaar.