Banner

De afstandsonderwijs routekaart is een uitgave van Stichting Zorgeloos naar School, die zich inzet voor leerlingen met een chronische aandoening in het regulier onderwijs. Hij is ontwikkeld op verzoek van – en door – ervaren ouders, in samenwerking met leerlingen en onderwijsprofessionals en geeft antwoord op veelgestelde vragen rondom afstandsonderwijs in combinatie met fysiek naar school gaan, helpt om de behoeften en mogelijkheden goed in kaart te brengen en geeft een vergelijkend overzicht van de meest bruikbare opties op dit moment. De routekaart is te downloaden of te bestellen via de website zorgeloosnaarschool.nl.