Banner

Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek.

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de individuele, omgevings- en systeemfactoren die een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval. Wil je alleen de highlights van het onderzoek lezen? Bekijk dan de factsheet. Er is ook voor jongeren een factsheet gemaakt.