Banner

In dit rapport ‘’Leren van thuiszittersinitiatieven: Ontwikkelrecht als brug tussen zorg en onderwijs (Movisie, 2019) worden verschillende thuiszittersinitiatieven beschreven op basis van gesprekken en bijeenkomsten met betrokkenen. Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen/jongeren die niet meer naar school gaan onderdak vinden, soms voor enkele uren en soms voor meerdere dagen per week.