Banner

Op initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs hebben er in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO bijeenkomsten plaatsgevonden van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Tijdens deze bijeenkomsten is een start gemaakt met het verschuiven van de focus van verzuim naar aanwezigheid. De opbrengst van de ontwikkelgroep is dit compacte naslagwerk voor scholen en professionals over het begrip aanwezigheid.

Het werken aan aanwezigheid start met een preventieve aanpak gericht op alle leerlingen. Maar wat is aanwezigheid? Hoe ziet werken aan aanwezigheid er in de praktijk uit? En wat is daarvoor nodig? Bij het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van het Multi-Dimensional Multi-Tiered System of Support (MD-MTSS). In de bijeenkomsten van de ontwikkelgroep zijn verschillende bouwstenen, voorwaarden en voorbeelden aan de orde geweest die kunnen helpen bij het denken en werken vanuit het begrip aanwezigheid.

Deze publicatie bevat een overview van wat er in de ontwikkelgroep aan de orde is geweest en is aangevuld met informatie uit (wetenschappelijke) literatuur.