Banner

Dit modelreglement biedt samenwerkingsverbanden handvatten om conform de AVG om te gaan met persoonsgegevens. Zie het uitgebreide privacy dossier voor het delen van de gegevens met partner.