Banner

Voor welke leerlingen is een geïntegreerde voorziening van so-sbo-bao een passende plek? Op basis waarvan stel je vast wat de leerling nodig heeft, wat er dan geboden kan worden en waar? En op basis waarvan groepeer je leerlingen? Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden (Talentencampus Venlo en Prisma Kampen) behandelt deze publicatie deze en andere vragen.