Banner

Het ministerie van VWS heeft een overzicht gepubliceerd van initiatieven van thuiszitters. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht, die niet meer naar school gaan.