Banner

Dit onderzoek (Jana Vyrastekova, Radboud Universiteit) laat zien dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften positieve sociale gevolgen ervaren wanneer ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Zij ervaren een hogere mate van sociale inclusie dan leerlingen in het speciaal onderwijs, maken meer vrienden en lijken minder eenzaam te zijn.